szybki kontakt
Szybkie zamówienie
tel. kom. 502 230 260
szybki kontakt

BD CŁAPA SPÓŁKA JAWNA
ul. Łęczycka 24, 95-100 Zgierz
tel. (0 42) 716-08-40
tel. (0 42) 717-45-83
email: clapa@krawieckie.pl

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja o ochronie danych osobowych ( RODO ).   Od 25maja wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) zwane dalej RODO. W związku z tym BD CŁAPA SPÓŁKA JAWNA , przygotowała dla swoich Klientów i Kontrahentów niezbędne informacje,z których wynika,kto jest administratorem Państwa danych osobowych i w jaki sposób dane te są przetwarzane oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa. Zgodnie z art.13ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych–dalej jako RODO), informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BD CŁAPA SPÓŁKA JAWNA ul. Łęczycka 24 95-100 Zgierz 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia łączącej nas umowy jak i w celu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art.6ust.1pktb,c RODO; 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora; 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana na czas wykonania łączącej nas umowy i przechowywane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przetwarzane dane osobowe mogą dotyczyć: imienia i nazwiska, adresu, nazwy pracodawcy, stanowiska pracy oraz danych kontaktowych takich jak nr telefonu i adres e-mail. 5. W każdej chwili może Pani/Pan zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich aktualizacji,przeniesienia,ograniczenia przetwarzania,jak również usunięcia; 6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe administratora: BD CŁAPA SPÓŁKA JAWNA ul Łęczycka 24 95-100 Zgierz NIP 732-217-77-36, tel. +48 42 716 08 40, e-mailclapa@krawieckie.pl   Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny.